پرداخت موفق

کد پیگیری خرید خود را در جایی برای پشتیبانی محصول یادداشت کنید {transaction_id}

در صورتی که خرید شما موفقیت آمیز باشد به زودی از طریق ایمیل اطلاعات برای شما ارسال خواهد شد. در صورتی که ایمیل خود را در حین خرید اشتباه وارد کردید و یا قصد دارید اطلاعات اکانت را سریع تر دریافت کنید به پشتیبانی تلگرام به نشانی razeadmin@ پیام دهید.

………………………………………………………………………………………………..

ارسال اطلاعات اکانت خریداری شده ممکن است از 30 دقیقه تا 12 ساعت طول بکشد.

در صورت مشکل با آیدی تلگرام در ارتباط باشید.